dot
bullet***แสวงบุญ-อินเดียตอน1
bulletแสวงบุญ-อินเดียตอน 2
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-พม่า
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-ศรีลังกา
bulletรายการ-แสวงบุญ-วัดต่างๆ ๒๕๕๕
bulletข่าวสารจากอินเดีย
bullet*พุทธรัฐ ทีวี
bulletสารคดี ตามรอยพระศาสดาฯ
bulletพุทธรัฐ กับคุณประเสริฐ นุชโต
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet**พระครูถาวรกิจจารักษ์/เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
bulletวัดศรีสุดาราวรวิหาร/พระครูปลัดอารยเดช
bulletวัดป่าพุทธคยา/รัฐพิหาร-อินเดีย
bulletพุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์โดย พระราชพิพัฒน์โกศล-เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเขต๒-เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
dot
สุขภาพจิตและกายดีไม่มีขาย
dot
bulletชีวจิต-ชีวิตเลือกได้
bulletชมรมอยู่100ปี ชีวีมีสุข
bulletพุทธ ชยันตี ๒๖๐๐ปี
bulletมาราธอนเพื่อสันติภาพ
bulletเขมร-นครวัต-นครทม
bulletจิตยั่งรู้ โดย. อ.บัวแก้ว
bulletคำบูชาสังเวชนียสถาน ๔ตำบล
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาที่ ๖๓
bulletพุทธรัฐ-ถาม-ตอบ
dot
พุทธคยา
dot
bulletแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
bulletธรรมกู้ชาติ-ตอนออกกำลังกาย
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletBuddha Jayanti 2600 tv
bulletDr.Ambedkar.Buddha Jayanti
bulletworldwideiptv.tv
dot
พระฉัพพรรณรังสี
dot
bulletพระฉัพพรรณรังสี
bulletพุทธรัฐอคาเดมี
bulletสามเณร ๓ ขวบอ.สว่างแดนดินTV
bulletไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้า ท.พ.สม สุจิรา TV
bulletพุทธรัฐ กับ ทักษิณTV
bulletพุทธรัฐ กับ หนูดี (วนิษา) เรช
bulletแก้ความเครียดด้วยสมาธิ
bulletบวชที่บ้าน
bulletพุทธบริษัท - โดยคุญประเสริฐ นุชโต


 

F


ฤกษ์งาม-ยามดี

               

 พุทธรัฐ ..จะสรรหาธรรมที่เข้าใจง่ายๆปฏิบัติเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต

ให้เข้ากับหัวข้อเรื่องที่นำมากล่าว              -ฤกษ์งาม-ยามดี  และมงคลชีวิต

                                                        

        ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย

                          สัตว์ เหล่าไดประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา ใจ ในเวลาเช้า

                          เช้าวันนั้นย่อมเป็นเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

                       สัตว์ เหล่าได ประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา ใจ ในเวลากลาวงวัน

                      กลางวันนั้น ย่อมเป็นกลางวัน ที่ ดีของสัตว์เหล่านั้น

                  สัตว์ เหล่าได ประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา ใจ ใน เวลาเย็น

                       เย็นวันนั้น  ย่อมเป็นเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้

 

                         เป็นปีแห่งชัยชนะ  หรือ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ

 
พุทธชัยมงคลคาถา

 พุทธชัยมงคลคาถา (สวดก่อนนอนหรือเปิดCDฟัง)ในระหว่างเดินทางจะใด้รับชัยชนะ)


พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบทุกมือ ขี่ช้าง
ครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ)

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(อนึ่ง พระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน 
มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี 
คือขันติความอดทน,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย ประดุจ
ไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือ ความมีพระทัยเมตตา, )

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ)

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิ-มาล ผู้แสนจะดุร้าย 
มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, )

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งมีครรภ์ 
เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย 
ในท่ามกลางหมู่ชน,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนีผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมาย
ในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการ
แสดงเทศนาให้ถูกใจ,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราชชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธี
บอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค
ชื่อ นันโทปนันทะนั้น,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรือง
ด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยาคือทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
(ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิด ฯ)

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ 
(บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุก ๆ 
วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้นคือ พระนิพพานอันบรมสุขแล ฯ)

๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร


                                       ๏ เป็นเมืองกรุง ทุ่งนา หรือป่าใหญ่
                                        ทางมา-ไป ครบครัน ธัญญาหาร
                                       มีคนดี ที่ศึกษา พยาบาล
                                       ปลอดภัยพาล ควรอยู่กิน ถิ่นนั้นแล.

                   ถิ่นอันสมควรควรประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม ๔ อย่างได้แก่

๑.อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึงอยู่แล้วสบาย เช่นสะอาด เดินทางไปมาสะดวก อากาศดี เป็นแหล่งชุมชน ไม่มีแหล่งอบายมุขเป็นต้น

๒.อาหารเป็นที่สบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เช่นมีแหล่งอาหารที่สามารถจัดซื้อหามาได้ง่าย เป็นต้น

๓.บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึงที่ที่มีคนดี จิตใจโอบอ้อมอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีศีลธรรม ไม่มีโจร นักเลง หรือใกล้แหล่งอิทธิพลเป็นต้น

๔.ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึงมีที่พึ่งด้านธรรมะ มีที่ฟังธรรมเช่น มีวัดอยู่ในละแวกนั้น มีโรงเรียน หรือแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นต้น 

๑ การไม่คบคนพาล


                           ๏ อย่าคบมิตร ที่พาล สันดานชั่ว
                                             จะพาตัว เน่าดิบ จนฉิบหาย
                                                 แม้ความคิด ชั่วช้า อย่ากล้ำกราย
                                                                  เป็นมิตรร้าย ภายใน ทุกข์ใจครัน.

 

ท่านว่าลักษณะของคนพาลมี ๓ ประการคือ                                                          ๑. คิดชั่ว คือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ

๒.พูดชั่ว คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ

   ๓. ทำชั่ว คือทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร ประพฤติผิดในกาม

รูปแบบของคนพาล มีข้อควรสังเกตุคือ

   ๑. ชอบแนะนำไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรแนะนำ อาทิเช่น แนะนำให้ไปเล่นการพนัน ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจาร เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นพาล

   ๒. ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ อาทิเช่น ไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย แต่กลับชอบจะไปก้าวก่ายยุ่งกับหน้าที่การงานของผู้อื่น หรือไปจับผิดเพื่อนร่วมงาน แกล้ง ยุยง นินทาว่าร้ายกันและกัน เป็นต้น

   ๓. ชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งผิดเป็นของดี อาทิเช่น การสูบยาได้เป็นฮีโร่ เห็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนโง่ไม่กินตามน้ำ ชอบรับสินบน ทุจริตในหน้าที่ หรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิด เป็นต้น

   ๔. จะโกรธเคืองเมื่อพูดเตือน อาทิเช่น การเตือนเรื่องการเที่ยวเตร่ เตือนเรื่องการดื่มเหล้า กลับบ้านดึก เตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้น คนพวกนี้จะโกรธเมื่อได้รับการตักเตือน และไม่รับฟัง

   ๕. ไม่มีระเบียบวินัย อาทิเช่น ไม่เข้าคิวตามลำดับก่อนหลัง แต่ชอบแซงคิวอย่างหน้าด้านๆ ทิ้งขยะลงคลอง หรือข้างทาง ไม่เคารพกฏหมายของบ้านเมือง หรือของท้องถิ่น เป็นต้น


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท Affiliate WorldWide Asia Co Ltdเลขที่ 25 นาคนิวาส ซอย 21, ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ.10230

Tel. 02-9812559 , 091-231-1722 E-mail: info@buddharath.com