dot
bullet***แสวงบุญ-อินเดียตอน1
bulletแสวงบุญ-อินเดียตอน 2
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-พม่า
bulletโปรแกรมแสวงบุญ-ศรีลังกา
bulletรายการ-แสวงบุญ-วัดต่างๆ ๒๕๕๕
bulletข่าวสารจากอินเดีย
bullet*พุทธรัฐ ทีวี
bulletสารคดี ตามรอยพระศาสดาฯ
bulletพุทธรัฐ กับคุณประเสริฐ นุชโต
dot
รายการแสวงบุญ
dot
bullet**พระครูถาวรกิจจารักษ์/เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
bulletวัดศรีสุดาราวรวิหาร/พระครูปลัดอารยเดช
bulletวัดป่าพุทธคยา/รัฐพิหาร-อินเดีย
bulletพุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์โดย พระราชพิพัฒน์โกศล-เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อเขต๒-เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
dot
สุขภาพจิตและกายดีไม่มีขาย
dot
bulletชีวจิต-ชีวิตเลือกได้
bulletชมรมอยู่100ปี ชีวีมีสุข
bulletพุทธ ชยันตี ๒๖๐๐ปี
bulletมาราธอนเพื่อสันติภาพ
bulletเขมร-นครวัต-นครทม
bulletจิตยั่งรู้ โดย. อ.บัวแก้ว
bulletคำบูชาสังเวชนียสถาน ๔ตำบล
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาที่ ๖๓
bulletพุทธรัฐ-ถาม-ตอบ
dot
พุทธคยา
dot
bulletแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
bulletธรรมกู้ชาติ-ตอนออกกำลังกาย
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletBuddha Jayanti 2600 tv
bulletDr.Ambedkar.Buddha Jayanti
bulletworldwideiptv.tv
dot
พระฉัพพรรณรังสี
dot
bulletพระฉัพพรรณรังสี
bulletพุทธรัฐอคาเดมี
bulletสามเณร ๓ ขวบอ.สว่างแดนดินTV
bulletไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้า ท.พ.สม สุจิรา TV
bulletพุทธรัฐ กับ ทักษิณTV
bulletพุทธรัฐ กับ หนูดี (วนิษา) เรช
bulletแก้ความเครียดด้วยสมาธิ
bulletบวชที่บ้าน
bulletพุทธบริษัท - โดยคุญประเสริฐ นุชโต


 

F


ปิติปราโมทย์

                                                     สุขเป็นก็เป็นสุข ๔

                                                        ชยสาโรภิกขุ

โพสท์ในลานธรรมเสวนาโดยคุณ : pug - [1 ก.ย. 44]

วิธีการทำสมาธิภาวนามีมากมาย แต่ทุกวิธีการจะมีจุดร่วม และจุดประกายอยู่ที่ปิติปราโมทย์ ไม่ว่าเราเจริญอานาปานสติกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน เมตตากรรมฐานก็ตาม อารมณ์กรรมฐานทั้งหลายทั้งปวง ถ้าเราเจริญอย่างถูกต้อง ต้องเกิด ความรู้สึกอิ่มเอิบและปราโมทย์ เมื่อจิตเกิดปิติปราโมทย์แล้วจะสงบระงับ เกิดความสุขความฉ่ำชื่น และความสุขนั้นแหละเป็น เหตุเป็นปัจจัยสำคัญของสมาธิ สมาธิเมื่อเกิดแล้วเป็นเหตุให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

สรุปว่าเหตุที่ขาดไม่ได้ของสมาธิคือ ความสุขอันเกิดจากปิติปราโมทย์ ส่วนปิติปราโมทย์เองก็เกิดขึ้นได้จากหลายๆ วิธีด้วยกัน โดยการตั้งใจระลึกในความดีที่ตนเคยทำไว้เป็นวิธีที่ง่าย เป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ฝึกใหม่ ในเมื่อความสุขอันประณีตลึกซึ้งมีจริงและสัมผัสได้ เราน่าจะปฏิบัติธรรมดูบ้าง วิถีชีวิตเราจะได้สมบูรณ์ที่ได้พบพระพุทธศาสนา

ความสุขทีได้จากการทำความดีในโลกยังเสื่อมได้ง่าย อัตตาอาจแอบแฝงอยู่เสมอ เช่นยุให้ต้องการสิ่งตอบแทน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเราอาจจะวุ่นวายกับการทำความดี ก็ได้ จนเป็นที่รำคาญของคนอื่น

ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ตราบใดที่จิต ใจยังเศร้าหมองด้วยความอยากได้ ความอยากมีอยากเป็น ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น เรายังอยู่ในเอื้อมมือของมาร

ความสุข ที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนามั่นคงกว่า กิเลสอาจเปรียบเทียบได้กับเชื้อโรค สมมุติว่าเรารับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยวิตามิน และโปรตีนถูกต้อง ตามหลักโภชนาการทุกประการ รับประทานลงไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเกิดผลดีต่อร่างกายเสมอไป เพราะหากเราเป็นบิด อาหารที่มีคุณค่า อาจกลายเป็นมูกเป็นเลือดไปได้ ในทำนองเดียวกัน เราอาจจะประสบความสำเร็จทางโลกในหลายๆ ด้าน ปริญญาบัตร ตำแหน่ง ทรัพย์สมบัติเงินทองพร้อมหมด แต่ถ้าจิตยังมีเชื้อโรคแห่งกิเลสอยู่ สิ่งที่เราได้นั้นอาจจะกลายเป็นมูกเป็นเลือดได้เช่น เดียวกัน ท่านจึงให้เราเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำลายเชื้อโรคที่กำลังเบียดเบียนชีวิตเราอยู่

กิเลสประเภทนิวรณ์คือ สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราสงบไม่ให้เราเห็นความจริง เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยสัญชาตญาณ ผู้ที่ไม่เคยภาวนาจะชินกับนิวรณ์ เสียจนหลงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวจิต ภาวนาแล้วจึงรู้ว่าเป็นของแปลกปลอม จิตพ้นจากนิวรณ์ได้ เมื่อพ้นได้แล้วมีความสุขเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้พ้นจากการเป็นหนี้ คนที่เคยเป็นไข้หายจาก การเป็นไข้ คนที่เคยติดคุกพ้นจากคุก คนที่เคยเป็นทาสเขากลายเป็นอิสระ คนที่เคยหลงทางในที่อัตคัดกันดารได้เจอทางกลับบ้าน

จิตที่สงบจากกาม ความขัดเคือง สงบจากความคิดฟุ้งซ่าน วุ่นวาย ความลังเล เป็นจิตที่สว่างไสวหนักแน่น และผ่องใสสะอาด เป็นจิตที่ควรแก่การงาน เหมือนกับลวดทองแดงที่เขาสามารถดัดใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้อง การ

จิตใจที่ยังไม่เป็นสมาธิก็ยังแข็งทื่อ จะโน้มไปทางไหนก็ไม่ค่อยอยากไป ไปก็ไปแผล็บเดียวแล้วก็เล็ดลอดไปทิศอื่นๆ จิตใจที่เป็นสมาธิแล้วเชื่อฟัง สติปัญญาจะนำไปคิดในเรื่องใดมันก็ยอม นี่คือความสุข ผู้ที่ได้ความสุขจากสมาธิ บางทีไม่ต้องกินข้างเลย อิ่มธรรมะ อิ่มด้วยความสงบ

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นสิ่งที่ประเสริฐ และเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ ถ้าหากว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยของมัน คือการกระทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยไม่คาดหวังในผล แต่ทำอยู่ในปัจจุบันไปเรื่อยๆ ไม่ว่ารู้สึกขยันหรือขี้เกียจก็ตาม เมื่อสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือบากกว่าแรง เราก็ควรจะทำ เพราะผลจากการกระทำก็อัศจรรย์จริง

ถ้าเราต้องการความสุขที่น่าอัศจรรย์ ก็ต้องปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยวหน่อย สิ่งที่จะช่วยอุดหนุนการปฏิบัติอย่างดี คือการพิจารณาเนืองนิจในความไม่แน่นอนของชีวิต เพื่อให้ตระหนักว่าเราไม่มีเวลาผลัดวันประกันพรุ่งเลย เพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไร ไม่ใช่เฉพาะคนแก่เท่านั้นที่ตาย คนที่จะมีอายุถึง 80ปีก็มีน้อย ไม่มีที่ไหนในโลกที่ปลอดภัย เหมือนมีทุ่นระเบิดรอบตัวเราอยู่เสมอ ชีวิตของเรานี้พร้อมที่จะแตกสลายเมื่อไรก็ได้ เพราะมันเป็นของเปราะบอบบาง เป็น ของที่เราไว้ใจไม่ได้เลย

ร่างกายนี่มันก็เนรคุณเหลือเกินเราเอาใจใส่มันมาก มันต้องการอะไรก็ให้ทุกอย่าง มันต้องการอาหารก็อุตส่าห์ ไปหาอาหารให้มันกิน มันเหนื่อยเราก็ให้มันพักผ่อน มันร้อน มันเย็น เราก็ปรนนิบัติเต็มที่ มันป่วย มันไม่สบายก็หายา มาให้มันกิน ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วมันตอบแทนบุญคุญของเราอย่างไร เห็นมีแต่ตอบแทนด้วยความแก่ ความเจ็บ ความตาย เรียกได้ว่าเนรคุณ

ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายจริงๆ แต่ยังไงๆ เรามีไว้ก็ต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะเป็น พาหนะที่เราต้องใช้ในการแสวงหาสัจธรรม ถ้าหากว่าเราเบื่อที่จะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างซ้ำๆ ซากๆ เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรม เราต้องใช้กายนี้ ใจนี้ เป็นที่ตั้งของการปฏิบัติ มันเป็นที่ตั้งของการศึกษาให้รู้ความจริงในการดับกิเลส

ดังนั้น ความทุกข์ก็อยู่ที่นี่ ความสุขก็อยู่ที่นี่ เราก็ต้องปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติไม่ได้ ในการปฏิบัติ ท่านให้มีหลักว่า " รีบช้าๆ " รีบปฏิบัติแต่อย่าใจร้อน ปฏิบัติอย่างรีบๆ ก็ไม่ได้ ช้าๆก็ไม่ได้ ท่านจึงให้เรารีบช้าๆ รีบด้วยสติปัญญา ด้วยความสุขุมรอบคอบ หรืออย่างพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่าง สงบก็รู้ว่าสงบ ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ ถ้าหากรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ถือได้ว่าเรากำลังอยู่บนทางสายกลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท Affiliate WorldWide Asia Co Ltdเลขที่ 25 นาคนิวาส ซอย 21, ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ.10230

Tel. 02-9812559 , 091-231-1722 E-mail: info@buddharath.com